Terms and conditions

Produkter og tjenester udbydes af:


Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerup, Marievej 2, 1. tv. 2900 Hellerup. CVR: 33026102

Kontakt: mail@klinikforspiseforstyrrelser.dk, tlf: 61461678


Priser, betaling og abonnement:

Der kan betales med Dankort, Visa og Mastercard. 

Alle priser er i danske kroner inkl. moms medmindre andet er angivet.


Personoplysninger: 

Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerup videregiver ikke personoplysninger om kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale. Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerup forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.


Brugsaftale: 

Produkter, der købes er udelukkende henvendt til Dem personligt og må kun benyttes af Dem og deres husstand. Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage enhver form for videregivelse af produktet/produkterne. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det Deres ansvar at det købte materiale ikke videregives af tredje part.


Køb af et online-produkt ved Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerup inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Købte online-produkter kan downloades max. 3 gange og inden for 12 måneder efter køb. 


Online-produktet er omfattet af loven om ophavsret. Det er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerup. Du er velkommen til at bruge online-produktet til personligt brug, det vil sige, at du må høre det privat og udskrive worksheets, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerup  online-produktet.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produktet til undervisning uden forudgående tilladelse.


Fortrydelsesret bortfalder ved køb af digitale produkter:

På Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerups digitale produkt, er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret i følge købeloven. Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.


Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende forløb.


Forbehold og rettigheder:

Der tages forbehold for ændringer af udmeldte datoer (samtaler/fælles calls) knyttet til forløbet. Evt ændringer søges meddelt i så god tid som muligt. 

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt til personligt brug. Produktet (incl. det digitale materiale) må alene anvendes til eget brug. 


Alle rettigheder til online forløbet tilhører Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerup.


powered by
Simplero